Lage kosten: meer effect in minder uren

Voluyt houdt de kosten laag door simpelweg meer effect in minder uren. Wij maken doordacht gebruik van de reeds aanwezige capaciteit in uw organisatie. Wat goed is, laten we zo. We focussen ons vooral op wat beter moet; op mens, proces of kapitaal dat nu niet volledig tot z’n recht komt. Voluyt helpt uw organisatie met het aanbrengen van focus. Doordat wij uw mensen actief helpen, komt uw organisatie weer in beweging.

De consultants van Voluyt bouwen op een avontuurlijke instelling en worden gedreven door opleiding, ervaring en pragmatische toepassing van theorie. Juist door de bewezen hoge effectiviteit en kwaliteit in training, methodiek en leiderschap van Voluyt, blijven onze uren en daarmee uw kosten beperkt. Uw keuze in de mate van onze tussenkomst is leidend voor uw investering. Kleinere budgetten én samenwerken met topconsultants kan. Met Voluyt.

De methode van Voluyt heeft blijvende impact voor bedrijven met of zonder winstoogmerk en voor (lagere) overheden. Opvallend is dat ook ondernemers die niet eerder dachten aan het inhuren van consultants, voor Voluyt kiezen. Zo hielp Voluyt verschillende ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) met verbeteren.